Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Przetarg  -  28.11.2018 r.

Zakup, dostawa oraz uruchomienie dmuchaw w oczyszczalni ścieków w Żarowie

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA

Załączniki do specyfikacji:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

 Klauzula informacyjna ogólna

 Klauzula dla kontrahenta

 Klauzula zamówienia publiczne

 


 

Przetarg - 30.08.2017 r.

Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku administracyjnym oraz obiektach technologicznych oczyszczalni ścieków

Pliki do pobrania:

 OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

ZMIANA ZAPISU W SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 


 

Przetarg - 05.04.2017 

Budowa placu magazynowego na terenie oczyszczalni ścieków w Żarowie

Pliki do pobrania:

 OGŁOSZENIE

 SPECYFIKACJA

Załączniki do specyfikacji

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7

ZAŁĄCZNIK 8 Specyfikacja Techniczna 

ZAŁĄCZNIK 9 Przedmiar robót

ZAŁĄCZNIK 10 Dokumentacja projektowa

Projekt cz.1.

Projekt cz.2.

Spis rysunków

Rys. T-0

Rys. T-1

Rys. T-2

Rys. T-3

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

 

 

 


 

Przetarg - 08.03.2017

Budowa placu magazynowego na terenie oczyszczalni ścieków w Żarowie

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA

Załączniki do specyfikacji

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7 

ZAŁĄCZNIK 8

ZAŁĄCZNIK 9 Przedmiar robót

ZAŁĄCZNIK 10 Dokumentacja projektowa :

Projekt cz. 1

Projekt cz. 2

Spis rysunków

Rys. T-0

Rys. T-1

Rys. T-2

Rys. T-3

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

POWIADOMIENIE O PRZETARGU

 

 

 

 


 

Przetarg - 30.11.2015

Zakup i dostawa pomp do pompowni głównej w oczyszczalni ścieków

Pliki do pobrania: 

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA

Załącznik nr 1 - OFERTA PRZETARGOWA

Załącznik nr 2 - WZÓR UMOWY

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE - 1

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 


 

 

Projekt pn. "POPRAWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŻARÓW" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe Sp. z o.o. w 2015 roku zakończyło w ramach projektu następujące zadania:

  • Modernizacja oczyszczania wstępnego ścieków w Żarowie (automatyczna stacja zlewna ścieków oraz dwie płuczki do piasku)
  • Rurociągi tłoczne ścieków z pompowni głównej do komory rozprężnej
  • Budowa magazynu i suszarni osadu odwodnionego wraz z instalacjami technologicznymi (suszarnia słoneczna, prasa odwodniająca osad, rurociąg wody technologicznej).

Projekt otrzymał dofinansowanie na poziomie 85% wartości inwestycji, tj. około 3 mln złotych. Wykonanie zadań objętych projektem pozwoliło na spełnienie wymagań w zakresie oczyszczania ścieków oraz podwyższyło efektywność ekonomiczną działania oczyszczalni.

Kluczowym obiektem wybudowanym w ramach projektu jest suszarnia słoneczna osadu wraz z magazynem. Obiekt ma długość 86 m i szerokość 12 m. Suszarnia działa automatycznie, jedynie wywożenie osadu z części magazynowej suszarni wymaga pracy obsługi. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej możliwe będzie suszenie osadu do uzyskania około 60% suchej masy (osad dostarczany do suszarni ma 23 %) W trakcie suszenia nastąpi redukcja osadu o 2/3. Oczyszczalnia wytwarzała do tej pory 1200 ton osadu rocznie, dzięki suszarni uzyska zmniejszenie jego ilości do około 400 ton. Ponadto otworzą się nowe możliwości zagospodarowania osadu, gdyż ze względu na kaloryczność zbliżoną do węgla brunatnego, może być on współspalany w urządzeniach energetycznych lub wykorzystany do produkcji peletów.

 

 

 

 


 

Konkurs ofert - 15.09.2014 r.

PROMOCJA PROJEKTU POD NAZWĄ: " POPRAWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻARÓW"

OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 

Przetarg  - 16.07.2014 r.

1.    Magazyn i suszarnia osadu odwodnionego wraz z instalacjami
       technologicznymi na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarów

       Pliki do pobrania: 

       OGŁOSZENIE

       SPECYFIKACJA

       Załączniki do specyfikacji:

       Załącznik 1

       Załącznik 2

       Załącznik 3

       Załącznik 4

       Załącznik 5

       Załącznik 6

       Załącznik 7

       Załącznik 8

       SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

       PRZEDMIAR ROBÓT cz. 1

       PRZEDMIAR ROBÓT cz. 2

       PROJEKT SUSZARNIA cz. 1

       PROJEKT SUSZARNIA cz. 2

       PROJEKT SUSZARNIA cz. 3

        POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

________________________________________________________________________________

Przetargi  - 29.11.2013 r.

 

1.    Rurociągi tłoczne ścieków z pompowni do komory rozprężnej na oczyszczalni ścieków

       w Żarowie

 

       Pliki do pobrania: 

       OGŁOSZENIE

       PLIKI DO POBRANIA

       ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1. DO SIWZ

       ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2. DO SIWZ

       POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

2.    Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.:

            I    Budowa magazynu i suszarni osadu odwodnionego wraz z siecią technologiczną

            II   Budowa rurociągów tłocznych ścieków z pompowni do komory rozprężnej

                  na oczyszczalni ścieków w Żarowie.

 

       Pliki do pobrania: 

       OGŁOSZENIE

       SPECYFIKACJA

       ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

       PROJEKT RUROCIĄGI

       PROJEKT SUSZARNIA cz.1

       PROJEKT SUSZARNIA cz.2

       PROJEKT SUSZARNIA cz.3

       ZMIANA ZAPISU W SIWZ

       POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

      

      
     

Copyright © 2013 - 2018 PWS Żarów
Created by ATU Reklama